CAT in Finland

fin_tn

CAT in Finland

Cognitive Analytic Therapy developed in Finland through the contacts and theoretical developments of Professor (emer.) Mikael Leiman. The first 2.5 year CAT training in Finland was organized in 1986-1988 by Mikael Leiman with Anthony Ryle as an invited lecturer. The trainees on this course were 12 psychologists from Southern Finland. Three of them continued later in the CAT advanced / supervisor training in 1991-1996. Finnish Association of Trainers of Cognitive Analytic Therapy (FATCAT) was created in the early 1990s. Cognitive Analytic Therapy gained government accreditation for psychotherapy training in Finland separately from cognitive psychotherapy. CAT training started to expand in Finland.

From 1995 to 2013 FINACAT (Finnish Association of Cognitive Analytic Therapy) has been responsible for most of the CAT training in Finland. Since 1995 there have been twelve (12) 3-4 years long CAT psychotherapist trainings with 16 to 20 trainees in each.

Since the beginning of 2012 all psychotherapy training in Finland has had to be organised in co-operation with either psychology departments or medical faculties of a university. In February 2013 the first four year long CAT psychotherapist training started in co-operation with Helsinki University. The first one has been completed, and two more are running, and the next one is planned to start in autumn 2019.

FINACAT has approximately 200 members. There are 150-170 CAT therapists registered as psychotherapists in Finland and 26 of them are also CAT supervisors and trainers with the numbers growing every year.

Finnish CAT therapists work in the public sector, in the third sector or as private practitioners. A CAT framework is used and then adapted for the different settings. ‘Long CAT’ (i.e. 40 sessions or more) is also frequently used when the client seems to need it. National Health Security contributes to the cost of psychotherapy for clients in Finland.

Since 1996 FINACAT has organized annual conferences for its members whith the following themes, among others: Calvin Bell; Rehabilitation for violent men, CAT in groups; Body and mind in CAT;CAT and early interaction; CAT in the organizational setting; CAT in eating disorders; Tim Sheard: Using our bodies with borderline;
2003: 1st International CAT Conference in Valamo, Northern Carelia; Ian Kerr on CAT in psychosis; Love in therapy; Motivation in CAT, shame in therapy; CAT, schema therapy and IPT in dialogue; Steve Potter’s workshop on mapping; Annalee Curran & Elizabeth McCormick: 2-day CPD workshop.

International lectures and workshops have also been held by Mark Dunn, James Low, Annalee Curran, Elizabeth McCormick, Mark Jelfs , Norma Maple and Ian Simpson, Emma Westcott, Tim Sheard, Steve Potter, Louise McCutcheon and Ian Kerr.

Finnish CAT therapists have always been eager to attend to the international CAT conferences and we are looking forward to meeting all the international CATs in Ferrara, Italy in June 2019!

FINACAT board  members

Helena Lönnfors, chair (helena.lonnfors@gmail.com)

Mirka Lammi, vice chair (mirka.joronen@gmail.com)

Matti Kurronen, treasurer (matti.kurronen@icloud.com )

Francesca Erikson (francesca.eriksson@gmail.com)

Vera Kampman (verakampman@gmail.com)

Timo Sunela (timo.sunela(at)gmail.com)

Jouni Aavaluoma (student member) (jouni.aavaluoma@gmail.com)

vice members:
Mikko Räsänen (trainer member) (mikko.rasanen@aalto.fi)

Katri Kanninen (katri.kanninen@shortum.fi)

http://katyhdistys.fi/english and e-mails to: sihteeri@katyhdistys.fi

fin_tn

CAT Suomessa

Kognitiivinen analyyttinen terapia Suomessa kehitetty kontaktien kautta ja teoreettista kehitystä professori ( emer. ) Mikael Leiman . Ensimmäinen 2,5 vuoden mittaiselle CAT koulutusta Suomessa järjestettiin 1986-1988 Mikael Leiman Anthony Ryle kutsuttuna luennoitsijana . Harjoittelijat tällä kurssilla oli 12 psykologejaEtelä-Suomessa. Kolme heistä jatkoi myöhemminCAT edennyt / ohjaajan koulutusta 1991-1996 . Suomi ry Trainers Kognitiivisen Analyyttinen Therapy ( FATCAT ) on maadoitettualussa1990 . Kognitiivinen analyyttinen terapia saanut hallituksen hyväksynnän psykoterapian koulutusta Suomessa erillään kognitiivinen psykoterapia . CAT koulutus alkoi Suomessa kasvaa .

Vuodesta 1995-2011 FINACAT ( Suomi ry Kognitiivinen Analyyttinen Therapy ) on vastuussa suurimmasta osasta KAT koulutusta Suomessa. Vuodesta 1995 on ollut kaksitoista ( 12 ) 3-4 vuotta pitkää CAT psykoterapeutti koulutukset 16-20 harjoittelijat kussakin . Kaksi CAT koulutusryhmää vielä tekeillä FINACAT ainoana järjestäjä .

1.1.2012 jälkeen kaikki psykoterapian koulutusta Suomessa on järjestetty yhteistyössäyliopistojen kanssa joko psykologian laitosten tai lääketieteellisten tiedekuntien . Olemme onnistuneet pyrkiessään koulutukseen kumppaneita . Helmikuussa 2013 neljä vuotta pitkä CAT psykoterapeutin koulutus on alkanut yhteistyössä Helsingin yliopiston .

Tällä hetkellä FINACAT on noin 200 jäsentä . On 150-170 CAT terapeutit rekisteröity psykoterapeuttien Suomessa. 26 ulos niistä ovat myös CAT esimiehet ja kouluttajat . Vuonna2013 loppuun mennessä2,5 kestänyt edistyneen tason koulutusta tullaan päättyy ja olemme innolla ottaa 17 uutta CAT esimiehille .

Suomen CAT terapeutit työskentelevät julkisella sektorilla , kolmannen sektorin tai yksityisen practioners.CAT puitteet käytetään ja sovelletaan eri asetuksia . ” Pitkä CAT ” ( eli 40 istuntoja tai enemmän ) käytetään usein myös silloin, kunasiakas näyttää tarvitsevan sitä . National Health Security maksaa osanasiakkaan kulut psykoterapiaa Suomessa.

Vuodesta 1996 FINACAT on järjestänyt vuosittain konferensseja jäsenilleen . Teematvuotuinen konferenssi ovat vaihdelleet :
1996 : CAT – kenelle?
1997 : Calvin Bell : Kuntoutus väkivaltaisia ​​miehiä , CAT ryhmissä
1998 : Keho ja mieli CAT
1999 : CAT käytäntöjä tänään : CAT ja varhainen vuorovaikutus , CATorganisaation ympäristössä
2000 : CAT syömishäiriöihin
2001 : Rapid valtion muutoksia trauma, vaativat vanhemmuuden
2002 : Tim Sheard : Käyttämällä kehoamme rajatapaus + työpaja
2003 1st International CAT konferenssissa Valamo , Pohjois- Karjala
2004 : CAT poliklinikanpsykiatrisen yksikön , Vygotskyn merkitystä hoidon
2005 : 10 vuotta FINACAT , Ian Kerr kutsuttuna luennoitsijana CAT psykoosi
2006 : Rakkaus terapiassa
2007 : Motivaatio CAT , häpeä terapiassa
2008 : Työskentely kehomme
2009 : Varhainen vuorovaikutus
2010 : CAT , skeema hoito ja IPT vuoropuhelua
2011 : Steve Potter työpaja kartoitus
2012 : Annalee Curran & Elizabeth McCormick : 2 päivän CPD työpaja
2013 : Ian Kerr : Relationality : mitä se on ja miksi se on tärkeää ?

Kansainvälinen luentoja ja työpajoja on pidetty myös Mark Dunn , James Low , Annalee Curran , Elizabeth McGormick , Mark Jelfs , Norma Maple ja Ian Simpson , Emma Westcott , Tim Sheard , Steve Potter , Louise McCutcheon ja Ian Kerr .

Suomen CAT terapeutit ovat aina olleet innokkaita osallistumaan kansainväliseen CAT konferensseja ja olemme innolla täyttävät kaikkikansainväliset kissan Malaga tänä syksynä !

http://katyhdistys.fi/english ja sähköposti : sihteeri@katyhdistys.fi

ICATA Official Documents

pdf_icon

Constitution

pdf_icon

Training Guidelines

pdf_icon

Ethical Guidelines

Contact information

Please send all general enquiries here
See our contact page for further information